PyRoTeCHnIkA


Rakety

Bývají to lepenkové nebo plastové komory průměru 10 až 100 mm a délky až 400 mm.

Výmetnou náplň tvoří černý prach nebo hnací slož napěchovaná ve hnacím pouzdru

umístěném ve spodní části rakety.Po prohoření se zapálí stopina, která zažehne světlice

umístěné v horní části komory a dojde k žádoucímu světelnému, dýmovému explozivnímu

efektu ve výši 50 až 400 metrů. Lepenková komora je uzavřena balistickou kuklou.

Funkční část rakety obsahuje až 5 světlic, dýmových tělísek nebo explozivní slož či jinou i nevýbušnou náplň.