PyRoTeCHnIkA

Kulové a válcové pumy

KULOVÉ PUMY

 

baňky průměru 50 až 250 mm. Dno kulatého těla vybíhá v kuželovitý

nástavec naplněný výmetnou náplní zrněného černého prachu, která se

 rozsvěcuje stopinou protaženou v mezistění a vyúsťující trubkou. Vnitřní

tlustostěnná koule je vyplněna drobnozrnným prachem, ve kterém jsou

uloženy lisované světlice v počtu až 1500 kuliček. Funkční náplň se zažehuje

přes zpožďovač. Zážeh probíhá jednotnou stopinou. Pumy se vystřelují z moždířů.

 

VÁLCOVÉ PUMY

 

. Těleso válcového tvaru je vyrobeno z lepenky nebo z umělé hmoty.

Ve spodní části je umístěna výmětná náplň oddělená od ostatních částí

výrobku lepenkovými vložkami. Výmětnou náplň tvoří černý prach, který

je iniciován stopinou z jednotného zápalu. .  Horní část pumy je vymetena

z moždíře do výšky 50 až 100 metrů a její funkce nastane až v této výšce.

Zážeh od stopiny přechází přes zpožďovač (lisovaný černý prach a přecház

í opět na stopinu, která zažehuje funkční náplně, tj. světlice, dýmové vložky

, konfekty, figuriny, ev. další vložená tělíska.