PyRoTeCHnIkA

Kompakty

Kompakt je pyrotechnický výrobek používaný jako zdroj přízemních a

 středně výškových světelných nebo zvukových efektů. Jde o soustavu

velkého množství t.j. 9-600 malých moždířků obsahujících pyroslože a 

vzájemně propojených stopinou. Moždířky jsou uloženy vertikálně ve 

vrstvách, těsně u sebe a jsou spojené do kompletní sestavy

Ve dně je ucpávka z indiferentní hmoty, nad ní je výmetná část s 

výmetnou náplní a nad ní je efektová část - t.j. světlice, dým, explozivní náplň a podobně.